2-тапсырма
Берілген сөйлемдерді перифраз тәсілімен өзгертіп қайта жазыңыз. Перепишите данные предложения, перефразируя. [3]
Сөйлемдер. Предложения
Перифраздалған сөйлемдер. Перифразированные предложения

1) Адамзат санының жылдам артуын демографиялық жарылыс деп атайды.
Демографиялық...2) XIX ғасырдың бас кезінде экономист Мальтустың өзі халық санының бақылаусыз өсуі азық-түліктің тапшылығына алып келетінін айтқан болатын.
Азық-түліктің...


3) Дүниежүзі аймақтарындағы, жеке елдердегі демографиялық жағдайды сипаттау үшін
абсолюттік және салыстырмалы демографиялық көрсеткіштер пайдаланылады.
Салыстырмалы және...

Ответ
0 (0 оценок)
0
LACHALOREIIKA 3 года назад
Светило науки - 5 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1 Демографиялық жарылыс адамзат санының жылдам артуым деп атайды.

2 Азық түліктің тапшылығына алып келетінін 19 ғасырдың бас кезінде экономист Мальтустың өзі халық сананың бақылаусыз өсуі айтқан болатын

3 Салыстырмалы және жеке елдердегі демографиялық жағдайы сипаттау үшін дүиежузі аймақтарындағы демографиялық көрсеткіштер пайдаланылады

Объяснение:

не знаю на сколько правильно, но как смогла

Остались вопросы?