Даю 30 балів, допоможіть, будь ласка)
1. Складіть перелік подій з історії західноукраїнських земель кінця XVIII першої половині XIX ст., які ви вважаєте найважливі- шими. Обгрунтуйте свій вибір.​
Ответ
5 (3 оценки)
3
ttegra42 2 года назад
Светило науки - 5 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение:

У 1764 р. Катерина ІІ змусила К. Розумовського скаласти гетьманські повноваження. Таким чином він став останнім гетьманом України. 1765р - На Слобожанщині була створена Слобінсько - Українська губернія. Полково-сотенний устрій було скасовано, слобожанське козацьке військо ліквідовано. - у 1781 р. було створено Малоросійське генерал- губернаторство; поділ на полки і сотні скасовано , козацькі полки стали полками російської армії. - у 1783 р. було запроваджено кріпацтво. Таким чином, наприкінці ХІІІ ст.царизм остаточно ліквідував українську державність.

Остались вопросы?