!Потрібно здати сьогодні! Який об\'єм кисню потрібен для спалюваня 2,4г натрій гідриду (NaH)?
Ответ
0 (0 оценок)
1
staspestrakov85 2 месяца назад
Светило науки - 4 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Для знаходження об'єму кисню, який потрібен для спалювання 2,4 г натрію гідриду (NaH), спершу нам потрібно знайти кількість молекул NaH та масу кисню у цих молекулах.

1. Знайдемо кількість молекул NaH:

Маса NaH = 2,4 г

Маса одного молекули NaH (Na = 23 г/моль, H = 1 г/моль):

Маса NaH = 23 г (Na) + 1 г (H) = 24 г/моль

Кількість молекул NaH = Маса / Маса молекули NaH:

Кількість молекул NaH = 2,4 г / 24 г/моль = 0,1 моль NaH

2. Знайдемо масу кисню у цих молекулах:

У молекулі NaH є один атом водню (H) і один атом натрію (Na). Маса атома водню (H) дорівнює 1 г/моль, а маса атома натрію (Na) дорівнює 23 г/моль. Маса кисню (O) води (H2O) дорівнює 16 г/моль.

Отже, маса кисню (O) у NaH дорівнює 24 г/моль (маса NaH) - 1 г/моль (маса H) = 23 г/моль.

3. Знайдемо об'єм кисню, використовуючи ідеальний газовий закон:

PV = nRT

де:

P - тиск газу (ми приймемо нормальний атмосферний тиск, який дорівнює близько 101,3 кПа),

V - об'єм газу (який нам потрібно знайти),

n - кількість молекул газу (мільйони),

R - універсальна газова константа (8,314 Дж/(моль·К)),

T - температура газу (в Кельвінах).

Ми можемо переписати формулу, щоб знайти об'єм (V):

V = (nRT) / P

Підставимо значення:

n = 0,1 моль,

R = 8,314 Дж/(моль·К),

T = приймемо кімнатну температуру, приблизно 298 К,

P = 101,3 кПа (або 101300 Па).

V = (0,1 моль * 8,314 Дж/(моль·К) * 298 К) / 101300 Па = 0,024 л (літр)

Отже, об'єм кисню, потрібний для спалювання 2,4 г натрію гідриду (NaH), дорівнює приблизно 0,024 л (24 мл).

Объяснение:

Остались вопросы?