Задача: Подано такий перелiк зовнiшньоекономiчних операцiй мiж країною та iншими країнами, $ млн.:

Придбання резидентами країни А цiнних паперiв iноземних фірм – 70,
Експорт товарiв iз країни А – 100,
Імпорт товарiв в країну А – 120,
Грошовi перекази з iнших країн до країни А – 50,
Експорт послуг з країни А – 20,
Продаж цiнних паперiв фiрм країни А іноземцям – 90,
ТНК країни iнвестували у спiльнi пiдприємства за кордоном – 80.
Враховуючи наданi вiдомостi з проведених зовнiшньоекономiчних операцiй визначити розмір сальдо платiжного балансу країни та вибрати вірну відповідь із запропонованих:

А) активне сальдо – $15 млн.;

Б) пасивне сальдо – $10 млн.;

В) активне сальдо – $20 млн.
Ответ
0 (0 оценок)
1
artemchik1032 8 месяцев назад
Светило науки - 131 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

А

Объяснение:

Для визначення розміру сальдо платіжного балансу країни потрібно віднести всі зовнішньоекономічні операції до активів та пасивів.

Активи:

- Придбання резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм - $70 млн.

- Експорт товарів із країни А - $100 млн.

- Грошові перекази з інших країн до країни А - $50 млн.

- Експорт послуг з країни А - $20 млн.

- Продаж цінних паперів фірм країни А іноземцям - $90 млн.

- ТНК країни інвестували у спільні підприємства за кордоном - $80 млн.

Пасиви:

- Імпорт товарів в країну А - $120 млн.

Тепер обчислимо сальдо платіжного балансу:

Активи - Пасиви = ($70 + $100 + $50 + $20 + $90 + $80) - $120 = $190 - $120 = $70 млн.

Отже, вірна відповідь: активне сальдо - $70 млн. (А).

Остались вопросы?