50. Төмөнкү багындырбас байламталарды пайдаланып, сүйлөм түзгүлө: бирок, ал эми, антсе да, же болбосо. срочно надо пж​
Ответ
5 (2 оценки)
5
raupovaruhsora2009 2 года назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:1)Бул китеп кызыктуу, бирок кымбат

2)Мен Ата энемди жакшы кором,ал эми мен аларга жардам берем

3)Мен аябай чарчадым, антсе да сабактарымды аткардым.

4)Мен дарыгер болгум келет, же болбосо мугалим

Объяснение:

Остались вопросы?